Korean Style Hairline Embroidery

2016-07-19

 

極品級手工!減齡、顯瘦。

P.s 謝謝Model Leanna的分享

 

More Yumi's portfolio

光影素描眉Yumi師傅作品

光影素描眉Yumi師傅作品

2016-07-19

非常感謝旺角店客戶慷慨照片分享 光影素描眉Yumi師傅作品

Girl Group BINGO Odilia Celebrity Fog Eyebrow

2016-07-19

通常眉頭眉尾都會有D爭少少嘅情況,追求完美是每位愛美女士的天性❤。Odilia陳康琪【明星立體粉黛眉】後正常拍攝、影poster、洗面濕水,連敷Mask都冇阻礙。美生堂一直堅持以真人高像素的實拍&cl...

Model Shirley Hung Celebrity Fog Eyebrow

2016-07-19

好多客人丶朋友仔都會問:明星立體粉黛眉做完即時效果咁自然,咁做完兩丶三個月之後的效果到底係又會係點呢?今次好多謝Shirley做完後幾個月拍返呢條片比我地,睇完大家就可以一目了然

Model Shirley Hung Celebrity Fog Eyebrow 10 Weeks After

2016-07-19

好多客人丶朋友仔都會問:明星立體粉黛眉做完即時效果咁自然,咁做完兩丶三個月之後的效果到底係又會係點呢?今次好多謝Shirley做完後幾個月拍返呢條片比我地,睇完大家就可以一目了然

Artist Jojo Li Celebrity Fog Eyebrow

2016-07-19

今日又去為眉毛補色,補完之後成個樣都精神好多,師傳手勢太好,又睡著了,謝謝《美生堂》對Jojo疼愛。【明星立體粉黛眉】不痛、不王小虎、不需尷尬期,真的是完美
Messenger